EPSILON FBC

NETWORK

FINANCIAL BUSINESS CONSULTANTS

Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων

άρθρο 14 ΓΑΚ | Μέγιστη ένταση ενίσχυσης

Μέγεθος Επιχέιρησης Αριθμός Απασχολούμενων: Μονάδα Ετήσιας Εργασίας (ΜΕΕ) Ετήσιος Κύκλος Εργασιών ή Ετήσιος Συνολικός Ισολογισμός
*
Μικρή < 50 ≤ € 10 εκ. ή ≤ € 10 εκ.
*
Μεσαία < 250 ≤ € 50 εκ. ή ≤ € 43 εκ.
*
Μεγάλη ≥ 250 > € 50 εκ. ή > € 43 εκ.

*Ανώτατα ποσοστά περιφεριακής ενίσχυσης βάσει του προτεινόμενου σχεδίου “Κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις περιφεριακού χαρακτήρα 2022-2027